Mapa strony

Ziemia –wielki magnes


by David P. Stern

Dla uczczenia 400 rocznicy publikacji "De Magnete" Williama Gilberta z Colchester

 • Bardziej techniczno –historyczny przegląd, pokrywający częściowo materiał tej strony, ukazał się w Reviews of Geophysics (przegląd geofizyki) we wrześniu 2002. pod tytułem A Millennium of Geomagnetism Można go tu przeczytać pod tutułem:Tysiąclecie Geomagnetyzmu.

 • ...A ..hiszpańskie tłumaczenie: ""La Tierra, el Gran Imán"" możliwe dzięki J. Méndez z Algorty, z Hiszpanii,
 • ...jak również tłumaczenie francuskie: " La Terre, le grand aimant " Pascale'a Cambier, przy Belgijskim Instytucie Kosmosu i Aeronautyki.
 • ...a także wersja niemiecka ""Der Grosse Magnet, die Erde"" Svena Friedela z Universytetu w Lipsku.
 • ...tumaczenie ploskie"Ziemia-wielki magnes" jest możliwe dzięki Janowi Motyce (Jan Motyka).

  Poszukiwani są tłumacze ochotnicy do przekładu na inne języki. Należy się kontaktować z autorem, doktorem Davidem Sternem, audavstern(malpa)erols.com  .   Ta strona jest cześcią całej rodziny stron inernetowych. Zobacz:   http://www.phy6.org/prospect.htm
    Wersja "zip" zestawu ,dla Windows (3 Mb) http://www.phy6.org/earthmag.zip .

(Nalepiej czytelna z ,
użyciem czcionki #14,
ale drukuj z uzyciem #10
albo #12)      William Gilbert
  W 1600 roku, czterysta lat temu William Gilbert, póżniejszy lekarz królowej Anglii, Elżbiety I opublikował swoje imponujące studium traktujące o magnetyzmie: "De Magnete";--"O Magnesie". Dało ono pierwsze racjonalne wytłumaczenie tajemniczej zdolności igły kompasu do wyznaczania kierunku północ / południe, a mianowicie, że: sama Ziemia jest magnesem."De Magnete" otwarła erę współczesnej fizyki i astronomii rozpoczynając stulecie naznaczone wielkimi osiągnięciami Galileusza, Keplera, Newtona i innych..

  Gdybyśmy mieszkali w siedemnastowiecznym Londynie, moglibyśmy kupić "De Magnete" za siedem szylingow i sześć pęsów. żeby książkę móc przeczytać, trzebaby było znać łacinę, język nauki tamtych czasów. Mielibyśmy rzadką okazję zobaczenia premier sztuk Shakespeare a w teatrze "Globe", siedząc na balkonie, jeśli moglibyśmy sobie na to pozwolić, a jeśli nie, to stojąc przed sceną to stojąc przed sceną. Aczkolwiek musielibyśmy rozważyć zasadność tej przyjemności w sytuacji grożącej nam epidemii, szerzącej się zwykle w mieście w miesiącach letnich.

  Dla uchonorowania czterechsetnej rocznicy śmierci Gilberta odbędzie się w Colchester wystawa zatytułowana: "William Gilberd 1544 –1603 Celebrating a Magnetic Mind" (jego nazwisko właśnie tak pisze się w Colchester; polski tytuł wystawy: "William Gilberd 1544 –1603 , dla uczczenia magnetycznego umysłu. Uroczystości wyznaczono od 25 czerwca 2003 do 25 stycznia 2004 roku na zamku w Colchester i parku zamkowym, w hrabstwie Essex, w Anglii.

Niniejsza strona opisuje historię Gilberta i jego książki z wglądem w życie siedemnastowiecznego Londynu, a także badań magnetyzmu przed Gilbertem. Opisuje rownież późniejszą hisotrię badań magnetyzmu Ziemi z uwzględnieniem:
 • Znaczących odkryć Halleya, Coulomba, Oersteda, Ampere, i Gaussa.
 • Nieoczekiwany związek między aktywnością plam na Slońcu, a magnetyzmem Ziemi.
 • "Glęboko osadzone dynamo", uważane za źrodło pola.
 • Dziwne zmiany biegunowości magnetycznej Ziemi.
 • Roli magnetyzmu w odkrywaniu "ruchu" kontynentów.
 • Zasięg magnetyzmu w przestrzeni okołoziemskiej, a nawet innych planet.
W poszukiwaniu wielkiej naukowej przygody, trudno znależć lepszą niż ta właśnie!
   

Zawartość strony

"Tysiąclecie Geomagnetyzmu"


 1. Słowo wstępne
 2. Wczesne odkrycia
 3. William Gilbert
 4. Halley
 5. Coulomb
 6. Oersted i Ampere
 7. żelaziak magnetyczny
 8. Gauss i Humboldt
 9. Odkrycia i pomiary
 10. Linie siły Faradaya (linie pola)
 11. Dyskowe dynamo Faradaya
 12. Plamy na Słońcu
 13. Zjawisko dynama na Słońcu
 14. The Earth's Dynamo
 15. Dynamo Ziemi
 16. Burze magnetyczne a prądy pierścieniowe
 17. Magnetosfera
 18. Magnetic Reconnection
 19. Magnetosfery planet
 20. Podsumowanie

Do nauczycieli przedmiotów scisłych


Uwaga: Jeżeli jesteś zaineresowany/a zawartością tej strony, to możesz odwiedzić inne (o wiele większe!) strony tego samego autora na temat magnetyzmu w kosmosie, lotach kosmicznych i astronomii:
            życzymy wspaniałych odkryć!

Powrót do spisu treści

Autor i kurator:  Dr. David P. Stern
     Kontakt: Dr.Stern:   audavstern(malpa)erols.com .

Jan Motyka, były student slawistyki Uniwersytetu Sląskiego, a obecnie zamieszkały w Stanach Zjednoczonych przetłumaczył (w wielkim pośpiechu) tę stronę na język polski. Ewentualne uwagi co do przekładu, a nawet braku znaków diakrytycznych, lub właściwego użycia terminologii proszę kierować na: e-mail: jmotyka_(malpa)excite.com , (jmotyka_(malpa)excite.com), by mogły być skorygowane.

Last updated 20 November 2003